Technický dozor investora

Úkolem  technického dozoru investora (TDI),  je zajistit odborný dohled nad prováděnou zakázkou a co nejvyšší kvalitu stavebních prací v souladu s ČSN, ČSN EN a TPG platnou legislativou a technologickými postupy. Technický dozor investora je úředně nepovinná funkce stavebníka. Osoba nemusí být autorizovaná a není kladen nárok ani na vzdělání či odbornost.  Činnost, kterou může technický dozor zastávat, je čistě na stavebníkovi.  Vše tak záleží na domluvě, možnostech a schopnostech stavebníka.  Může se jedna pouze o konzultační návštěvy, ale také o kompletní služby.

Náplň práce technického dozoru

Velmi důležité je, aby se dozor jednal vždy ve prospěch stavebníka, nikoli zhotovitele. Technický dozorce musí být ten, který bude firmu hlídat, aby nedocházelo k překročení rozpočtu, hledání skulinek a vymýšlení zbytečných prací navíc. Do náplně práce technického dozoru lze zařadit:

  • vyjednání všech potřebných povolení – stavební povolení, ohlášení, ohlášení správě sítí a komunikací
  • kontrola dokumentace, cenového návrhu – před jejím vydáním
  • kontrola kvality prováděných prací
  • plnění harmonogramu
  • tvorba a čerpání z rozpočtu
  • kontrolou kvality prováděných prací je myšlena fyzická kontrola na stavbě u jednotlivých fází výstavby
  • technický dozor kontroluje a přebírá dílčí montáže po jejich dokončení a konečným zakrytím.
  • každá taková kontrola je konzultována se zhotovitelem a případné problémy se řeší. Veškeré kontroly jsou zaneseny do stavebního deníku

Cena technického dozoru

Jelikož je přítomnost technického dozoru nepovinná, mnohdy se jí snaží zhotovitelé vyhnout,  ovšem tím si zahrávají s celkovou kvalitou stavby. Proto je všemi odborníky doporučování mít na stavbě technický dozor investora ( v případě, že stavebník svou odborností není schopen si tuto činnost zajistit sám ). Ceník jeho služeb se odvíjí od míry zodpovědnosti a rozsahu jeho kompetencí. Jedná se vetšinou o 4 – 7 % z rozpočtu.

Ve většině případů, technický dozoru stavebníkovi ušetří čas, investice a mnohdy i nervy při jednání se stavební firmou. Částka za prováděnou kontrolu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou stavby a případných oprav v budoucnosti.

Zobrazení: 2751

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz