Prodej kapalného dusíku

Jak nakoupit kapalný dusík

Na základě registrace a zákaznického čísla u distributora kapalného dusíku ( dále jen LN ) společnosti MESSER,s.r.o je prováděn výdej do vlastních dewarových nádob v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 9 a to každé pondělí a středu od 8:00 do 9:00 hod.  
Provádíme plnění dewarových nádob od velikosti 3 litry až do 150 litrů buď na stáčecích stolicích, nebo přímo ze zásobníku LN.

V případě zájmu o odběr kapalného dusíku mně kontaktujte pro projednání dalších kroků spojených s registrací a smlouvou k odběru u distributora média.

Mezi naše odběratele patří například :

• Univerzita Karlova Praha - anatomie,
• Univerzita Karlova Praha – mikrobiologie,
• Fyzikální ústav termomechaniky,
• Fyzikální ústav fotoniky a elektroniky
• Fyzikální ústav Revmatologický
• Fyzikální ústav pro péči o matku a dítě
• Mnoho lékařů, nebo celé polikliniky.
a další.

Zobrazení: 2452

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz