CO

Co je oxid uhelnatý a jeho rizika.

Oxid uhelnatý (Carbonmonooxid, CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování všech typů paliv ( plyn vzniká, když je teplota spalování příliš nízká, aby mohlo dojít k úplné oxidaci topných látek na oxid uhličitý, čas hoření ve spalovací komoře je příliš krátký nebo není k dispozici dostatek kyslíku ). Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný. Oxid uhelnatý se vdechováním váže na červené krevní barvivo hemoglobin ( vzniká karbonylhemoglobin ) asi 220 krát lépe než kyslík., stejně tak, jak tomu bylo u předchozího používaného typu plynu, kterým byl svítiplyn. Hmotností je srovnatelný se vzduchem ( jeho hustota je 1,25 kg.m-3 oproti 1,29 kg.m-3 vzduchu při 101,325 kPa a 20°C ). Stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Vzniká tak tkáňová hypoxie s možností až tragických důsledků pro organismus s následkem smrti. Prvními příznaky přítomnosti CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za normálních provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpečnou úrovní.

Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého může vzniknout v důsledku jedné či více podmínek:

  • Vadný nebo neodborně nainstalovaný spotřebič.
  • Zanedbaná revize spotřebiče.
  • Částečně nebo úplně ucpaný komín
  • Nedostatečně větraná místnost.

Proto doporučuji zakoupit „autonomní hlásič koncentrace CO“. To v praxi znamená, že může pracovat samostatně a nemusí být zapojen do okruhu v rámci elektronického zabezpečení domu. Níže uvádím několik modelů vhodných pro měření koncentrace CO v místnosti s plynovým spotřebičem v provedení typu „B“ ( spotřebič s atmosferickým nechlazeným hořákem )

Několik nejčastěji používaných detektorů ( hlásičů ) CO pro bytové jednotky.

Zobrazení: 2620

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz