Osvědčení revize

Jsem držitelem osvědčení pro provádění revizí a zkoušek na vyhrazených plynových zařízeních a rovněž osvědčení a oprávnění pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení. Na některých webových stránkách se můžete dočíst, že pracovníci v plynárenství provádějící revize, mají jak osvědčení vydané technickou inspekcí tak i oprávnění k provádění činnosti vydané živnostenským odborem. Na základě novely živnostenského zákona s platností od 1.6.2012 je toto sloučeno pod koncesovanou živnost a to „Revize, zkoušky, montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení “ a tím, již oprávnění živnostenský úřad na provádění revizí samostatně nevydává.

Ne, všichni revizní technici mohou provádět montáže plynovodů, stejně tak jako ne, všichni montážníci mohou provádět revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.

Číslo oprávnění : 21/22/R-PZ-F1,F5,G1,G2

Tím to odkazem na webové stránky " Pověřené organizace státního dozoru " je možné ověřit rozsah a platnost osvědčení.

Zobrazení: 2421

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz