Revize kotelen

Nízkotlaké kotelny.

Podle § 2 bodu d) vyhlášky č.91/1993 Sb. se rozumí pod pojmem kotelna : „Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.“

Dle přílohy č. 12 odst. 12.1 nařízení vlády č.101/2005 Sb. se uvádí : „Nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s nejvyšším dovoleným přetlakem do 0,5 bar nebo teplovodní kotel s nejvyšší dovolenou teplotou do 110 st. C, se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW, popřípadě další provozně související zařízení. Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW musí být zřízena v samostatném objektu nebo samostatné části objektu.“
( citace )

Vyhláška a nařízení vlády se vztahuje na právnické a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen.

PODLE VYHLÁŠKY Č.91/1993 SB. ROZDĚLUJEME KOTELNY:

kotelny I. kategorie – kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW,

kotelny II. kategorie – kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW,

kotelny III. kategorie – kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Provozní řád kotelen

Právnické a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které provozují kotle, jsou povinny vydat provozní řád kotelny, pro kotelnu s kotli na plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle zvláštního předpisu. Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení a provozní deník, do kterého se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených v provozním řádu.

Vyhláška předepisuje provozovateli mj. určit v provozním řádu, jakým způsobem bude obsluhována kotelna, tj. trvale nebo dočasně a stanoví odborně způsobilého pracovníka k obsluze kotelny (tzv. topič). Odbornou způsobilost topiče definuje § 14 vyhlášky č.91/1993 Sb.

Zobrazení: 2606

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz