Co můžete sami zkontrolovat

Na co, by jste měli dohlížet :

Máte-li však jakoukoliv pochybnost měli byste se obrátit na specializovaného revizního nebo servisního technika případně řemeslníka v daném oboru vyhrazených plynových zařízení.

  • Je plynovodní potrubí řádně připevněno ?
  • Je kryt potrubí opatřen větracími otvory ?
  • Jsou větrací vzduchové otvory v místnostech s plynovými spotřebiči otevřeny? ( také při utěsňování příp. výměně oken se musí dbát na dostatečný přívod spalovacího vzduchu ).
  • Nejsou hadice od spotřebičů k plynovým spotřebičům ohnuty ?
  • Má sporák dostatečnou bezpečnou vzdálenost od kuchyňské linky ?.
  • Hoří všechny viditelné plameny modře ?
  • Pracuje zařízení bez sazí ?
  • Je provoz zařízení normální, to je bez neobvyklého zápachu a zvuků ?
  • Dosáhnete bez překážky ke každému uzávěrům u spotřebičů ?
  • Dosáhnete bez překážky k uzávěru a plynoměru ?
  • Je možné se všemi uzávěry za použití ovládacích klíčů manipulovat ?


Je-li odpověď na všechny otázky „ano“ je Vaše zařízení očividně v pořádku. Máte-li však jakoukoliv pochybnost měli byste se obrátit na specializovaného revizního nebo servisního technika případně řemeslníka v daném oboru vyhrazených plynových zařízení.

Vyhledání netěsností plamenem je přísně zakázáno !!

Co dělat v případě, že cítíte plyn :


Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu .

  • Neprodleně zhasnout všechny plameny .
  • Neprodleně otevřít všechny dveře a okna .
  • Nepoužívat otevřený oheň.
  • Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popřípadě hlavní uzávěr plynu (HUP)
  • Nezapalovat zápalky nebo zapalovače svíčky apod. Nekouřit. ( i po bezprostředním uzavření uzávěrů uniká ještě nějakou dobu plyn z potrubí ).
  • Nevytahovat elektrické zástrčky.
  • Nepoužívat zvonky u dveří a telefony.
  • Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy.
  • Varovat všechny ostatní obyvatele domu a vyzvat je k opuštění budovy opustit budovu.
  • Z bezpečného místa informovat pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu telefonem.
  • Telefonní číslo pohotovostní a poruchové služby je jednotné pro celou Českou republiku – 1239.
  • Místo úniku zemního plynu je nutno zpřístupnit pracovníkům pohotovostní a poruchové služby dodavatele zemního plynu, kteří si v případě potřeby přivolají na pomoc pracovníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

 

Zobrazení: 2563

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz