Normy

Zákony a vyhlášky…

 • 85/1978 Sb. – vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • 251/2005 Sb – zákon o inspekci práce
 • 174/1968 Sb. – zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 21/1979 Sb. – vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • 22/1997 Sb. – zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 458/2000 Sb. – energetický zákon a související předpisy
 • 91/1993 Sb. – vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Zákony a vyhlášky ke stažení…

 Normy…

 • ČSN EN 1775 – Plynovody v budovách < 10 bar
 • ČSN 38 6405 – Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG a TDG…

 • TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyethylenu
 • TPG 704 03 – Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 934 01 – Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • TPG 913 01 – Zásady kontroly těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
 • Všechny platné TPG a TDG…
Zobrazení: 1106

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mial : info@revizecernohorsky.cz