Revize, zkoušky, montáže a opravy.

Jednotlivé typy revizí a prohlídek pro Vás zajistíme.


Provádění provozních revizí jednou za 3. roky je ze zákona povinné a rovněž pravidelné roční prohlídky, při kterých je prováděna kontrola těsnosti domovních a průmyslových plynovodů. Odpovědnost za provádění periodických kontrol má u právnických osob ( např. bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek apod. ) nebo fyzických podnikajících osob  tzv. OSOBA ODPOVĚDNÁ

Do naší nabídky je možno zahrnout :

  • revize, kontroly domovních plynovodů se spotřebiči do 50 kW i nad 50 kW.
  • revize, kontroly PK3 – 3.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50t/h (včetně, zahrnuje všechny nižší třídy PK)
  • revize, kontroly HK3 – 3.třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně, zahrnuje všechny nižší třídy HK)
  • revize, kontroly NA – Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000