Revize vyhrazených plynových zařízení
Revize, kontroly domovních plynovodů se spotřebiči do 50 kW i nad 50 kW.
REVIZE KOTELEN VŠECH KATEGORIÍ
včetně kotelen I.kategorie nad 3,5 MWh
REVIZE PLYNOVODŮ ZKAPALNĚNÉHO ROPNÉHO PLYNU
známé jako LPG
PRODEJ KAPALNÉHO DUSÍKU
provádíme ze zásobníku ve spolupráci s firmou MESSER,s.r.o.

Revize vyhrazených technických zařízení

Provádění provozních revizí jednou za 3. roky je ze zákona povinné a rovněž pravidelné roční prohlídky, při kterých je prováděna kontrola těsnosti domovních a průmyslových plynovodů. Odpovědnost za provádění periodických kontrol má u právnických osob ( např. bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek apod. ) nebo fyzických podnikajících osob tzv. OSOBA ODPOVĚDNÁ

Do naší nabídky je možno zahrnout :

  • revize, kontroly domovních plynovodů se spotřebiči do 50 kW i nad 50 kW.
  • revize, kontroly PK3 – 3.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50t/h (včetně, zahrnuje všechny nižší třídy PK)
  • revize, kontroly HK3 – 3.třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně, zahrnuje všechny nižší třídy HK)
  • revize, kontroly NA – Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000

Servis spotřebičů provádíme pomocí smluvních servisních techniků, kteří jsou zhruba do konce roku 2022 bohužel plně vytíženi.

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz