Specifikace

Přehled prováděných úkonů při provozní revizi :

orez detektor web

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • vizuální kontrola stavu – opotřebení připojovacích hadic a jejich správné osazení
 • kontrola osazení bezpečnostních uzávěrů u spotřebičů instalovaných po 1.6.2009 na základě TPG 704 01.
 • kontrola připojovacích hadic, pokud byly montovaných po 1.6.2009 na základě TPG 704 01 musí splňovat protipožární odolnost.( pokud není osazen bezpečnostní uzávěr).
 • kontrola funkčnosti pojistek plamene
 • 4 Pa Test plynových spotřebičů typu B

Druh prováděných úkonů je vždy předem dohodnut při objednávce revize, stejně tak zpřístupnění všech společných prostor, potřebných pro kontrolu plynového zařízení. Kontroly těsnosti jsou prováděny detektorem RIDGID micro CD-100 případně pěnotvorným roztokem.

Povinnost provedení výchozí ani provozní revize není stanovena v případě, že se jedná o demontáž a zpětnou montáž stávajícího spotřebiče bez úpravy plynovodu, nebo s jeho úpravou, ale do délky max. tři metry. V případě instalace nového spotřebiče je nutné dodržení platných předpisů a norem ( jedná se o osazení bezpečnostních uzávěrů, nebo hadic s protipožární odolností ).

Zajištěni jsou pracovníci pro provedení odstranění zjištěných závad na základě revizní zprávy s platným osvědčením TIČR ( TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY ).

Zobrazení: 2342

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz