image1 image1 image1
Info :

Revize, zkoušky, montáže, opravy

Jednotlivé typy revizí a prohlídek pro Vás zajistíme.

Provádění provozních revizí jednou za 3. roky je ze zákona povinné a rovněž pravidelné roční prohlídky, při kterých je prováděna kontrola těsnosti domovních a průmyslových plynovodů. Odpovědnost za provádění periodických kontrol má u právnických osob ( např. bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek apod. ) nebo fyzických podnikajících osob  tzv. OSOBA ODPOVĚDNÁ

Do naší nabídky je možno zahrnout :

  • revize, kontroly domovních plynovodů se spotřebiči do 50 kW i nad 50 kW.
  • revize, kontroly PK3 - 3.třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50t/h (včetně, zahrnuje všechny nižší třídy PK)
  • revize, kontroly HK3 - 3.třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně, zahrnuje všechny nižší třídy HK)
  • revize, kontroly NA - Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000
  • montáž a výměny plynových spotřebičů, sporáky, kotle, topidla, ohřívače vody apod. ( s potvrzením o uvedení do provozu specializovanou firmou výrobce )
Copyright 2018  Provádíme revize, zkoušky, motnáže, optravy, plynových zařízení, spotřebiče do 50 KW i nad 50 KW.