Osvědčení pro montáže

Jsem držitelem osvědčení pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení vydaný Inspektorátem technické inspekce ČR. Toto osvědčení mne opravňuje provádět montáže domovních plynovodů z materiálů ocel, měď polyetylen a přepravovaným mediem zemním plynem.

Dále toto osvědčení zahrnuje oprávnění montovat spotřebiče do jmenovitého výkonu 50 kW.

Číslo oprávnění : 3875/2/16/PZ-M-,R-f,g