Kontrolní prohlídka

Prohlídky zařízení účelem je především zjišťování netěsností. Provádění kontrol plynových zařízení a zjišťování netěsností se provádí na základě
čl. 28 ČSN 38 6405 nejméně jedenkráte za rok, vyjma roku v kterém je prováděna pravidelná provozní revize ( kontrolní prohlídku také můžete znát pod pojmem –  zkouška plynotěsnosti ).


V případě častějších kontrol se jejich lhůta stanoví v místním provozním řádu. Kontroly těsnosti se provádí především  u :

•    armatur
•    plynoměrů
•    membrán
•    ucpávek
•    u šroubení pro připojení spotřebičů.
•    u závitových spojů apod.

Netěsnosti se vyhledávání vhodným detektorem plynu, případně pěnotvorným roztokem.

Vyhledání netěsností plamenem je přísně zakázáno !!