Ceník

Průměrné ceny kontrol, revizí a tlakových zkoušek

Cena za bytovou jednotku se pohybuje :

  • u kontroly v rozpětí 150 – 260 Kč.
  • u provozní revize v rozpětí 200 – 450 Kč.

Tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady ( doprava, komunikace s klientem, příprava, zpracování potřebné dokumentace ). Celková cena za provozní revizi činžovního, panelového, rodinného domu, nebo prostor pro podnikání se stanoví na základě množství prováděných úkonů a vzájemné dohody ( při objednávce ). Kalkulace ceny za revizi je poté konečná.

Odstraňování zjištěných vad a nedostatků v rámci revize zajišťuji subdodavatelskou firmou.

  • odstranění zjištěných úniky plynu.
  • oprava nefunkčních uzávěrů – případně jejich výměnu.
  • opravy spotřebičů.
  • osazení vodivého pospojení.
  • propojení místnosti se spotřebičem typu „A“ – „B“ s přímo větratelnou místností a to osazením ventilačního otvoru u stropu a u podlahy a to jak v konstrukcích truhlářských ( dveřní křídla ), tak i osazení ventilačních otvorů do zdiva včetně následných prací zedických.
  • ochranný nátěr, nebo označení plynovodů.
  • výměny částí nebo celého domovního plynovodu z důvodů jeho opotřebení ( především rozsah těchto prací je prováděn až po nabídkovém rozpočtu nákladů ).
  • osazení informačních tabulek – označení např. HUP ( hlavní uzávěr plynu ).
  • úprava připojení spotřebičů dle platných norem.

Cena za tyto práce je stanovena na základě odsouhlasené cenové nabídky dle množství odstraněných vad.

Výhodou okamžitého odstraňování závad je výrazné snižování nákladů a v nemalé míře i úspora Vašeho času, není Vám účtována další doprava, opětovné diagnostikování závady apod. Po dokončení prací je vypracována technická zpráva o odstranění vad, která je následně nedílnou součástí revizní zprávy.

Průměrná cena za výchozí revizi s tlakovou zkouškou :

  • v rozpětí 1000 – 1600 Kč.

Ostatní :

  • Při dlouhodobější spolupráci jsou poskytovány slevy.
  • Po dohodě Vám zpracuji harmonogram pro provádění pravidelných kontrol a revizí a je samozřejmostí, že termíny v něm uvedené budou směrodatné.

Nejsem plátce DPH.