Slovník pojmů

V této sekci naleznete několik základních technických pravidel vztahujících se k plynovodům a plynovým spotřebičům. Dále vztahy vlastníků nemovitostí k odběrnímu plynovému zařízení
( dále jen OPZ )

 Bezpečnostní aspekty

Plynárenská zařízení a spotřebiče jsou vysoce bezpečné. Normy a zkušební značky pro instalaci a spotřebiče garantují vysoký standard bezpečnosti.

Vedle zásadních požadavků na bezpečnost spotřebičů je odborný řemeslník garantem, pro správnou instalaci zařízení. Pravidelnou údržbou se přesvědčíte o správném provozu vašeho zařízení.