Plynové kotle

5. Kotle pro ohřev vody a etážové vytápění

Nařízení vlády č. 813/2013 platné od 26. září 2015 .

Drobné opravy které hradí nájemci

 • čištění spotřebiče před sezonou včetně kouřovodu
 • výměny membrán, těsnění
 • opravy termopojistky
 • uvedení nového spotřebiče do provozu
 • veškeré prohlídky a seřízení termostatů
 • dotlakování uzavřených expanzních nádob
 • výměny napouštěcích ventilů
 • výměny regulačních ventilů

Vetší opravy hradící pronajímatel :

 • výměnu čerpadla
 • výměnu ohřívacího tělesa
 • výměnu hořáků
 • výměnu tlakových expanzních nádob
 • výměnu el. ovládacího panelu
 • výměnu termopojistky
 • výměny výměníků užitkové vody
 • výměny pojistek vody
 • výměny termostatů
 • výměny trojcestného ventilu