Nařízení vlády č.258/1995

Drobné opravy v bytě a náklady spojené s drobnou údržbou bytu

Podle § 687, odst. 2 občanského zákoníku hradí nájemce bytu drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s „běžnou údržbou“ – pokud není nájemní smlouvou sjednáno jinak. Pro výklad pojmů „drobné opravy“ a „náklady spojené s běžnou údržbou“ odkazuje zákon na výše řečený zvláštní předpis; je jím Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. U členů družstev jsou práva a povinnosti nájemce při provádění drobných oprav v bytě a úhradě nákladů spojených s běžnou údržbou upraveny stanovami družstva nebo kolektivní smlouvou SVJ.( společenstvím vlastníků bytových jednotek ).